©

And my favorite scene.


 1. rawrzuhlind reblogged this from soymuyfeliz
 2. wonderful-kaka reblogged this from cr7-bitches
 3. monica9torres reblogged this from miss66
 4. sulediker reblogged this from dcwney
 5. iscosdisco reblogged this from dcwney
 6. dcwney reblogged this from cr7-bitches
 7. cr7-bitches reblogged this from soymuyfeliz
 8. zacarto reblogged this from azpi
 9. daftorres reblogged this from ohh-my-fernando
 10. kattieh09 reblogged this from blue-through-and-through
 11. thisislovex reblogged this from iloveyoublues
 12. thainagomes reblogged this from azpi
 13. iloveyoublues reblogged this from azpi
 14. chelsea-chick-13 reblogged this from nandogasm
 15. sialaliberta reblogged this from el-nino-fernando-torres
 16. a-broken-glass reblogged this from azpi
 17. vitorianozip reblogged this from nandogasm
 18. r-amseysz reblogged this from frank-lamps
 19. bonbons3 reblogged this from el-nino-fernando-torres
 20. erikdurrm reblogged this from azpi
 21. corinthians-thealmighty reblogged this from el-nino-fernando-torres
 22. f-torressanz reblogged this from azpi
 23. el-nino-fernando-torres reblogged this from blue-through-and-through
 24. set-point reblogged this from azpi
 25. nandogasm reblogged this from blue-through-and-through
 26. frank-lamps reblogged this from azpi
 27. blue-through-and-through reblogged this from azpi
 28. azpi reblogged this from johnterrys